OM OSS

OM PROJEKTET

Twisted Feet’s förening Dance Culture DF vill med Arvsfondsprojektet Passion for Climate tillsammans med projektetsmålgrupp 13–25 år, ta sig an problemet kring hur den unga generationen kan inspireras att påverka samhället mot en mer klimatrobust framtid. Vi vill brygga samman unga, skola, forskning och föreningsliv med klimatet och ungas passion som gemensam ledstjärna.

De flesta klimatprojekt utgår från det globala problemet för att sedan engagera människor. Dance Culture vill istället med projektet Passion for Climate använda en omvänd process där vi utgår från de ungas egna intressen och passioner för att via dessa tackla det globala problemet. Detta görs möjligt med en unik trestegsprocess som går ut på att BERÖRA och ENGAGERA unga för att sedan hjälpa dem SPRIDA sina idéer på sociala medier om hur den egna passionen kan bidra i klimatkampen.

Lärare och elever förses med material att kunna arbeta vidare med klimat och miljöfrågor såväl som instruktioner för hur man själv kan använda sig av workshopens metoder.

Syftet med projektet är att med ungas egna engagemang skapa innovativa och enklare vardagslösningar för ett hållbart samhälle via deras passion.

Passion for Climate är ett Arvsfondsprojekt och därmed finansierat av den Allmänna Arvsfonden. 

TEAMET

Denny Hulten

Projektledare

Tevin Redvall

Samordnare

Professor Kenshin

Maskot

SAMARBETSPARTNERS